Ketelonderhoud in Vlaanderen

Inhoudstafel

Iedereen die een gas- of oliegestookte cv-ketel gebruikt, heeft een keuringscertificaat nodig. Dit is verplicht voor gasketels of boilers (elke 2 jaar) of olieketels (elk jaar). Het is verplicht in België, maar verschilt van gewest tot gewest. Ontdek meer over de huidige regelgeving in Vlaanderen.

Een cv ketel onderhoud is niet hetzelfde als een keuring van de gasinstallatie. Het onderhoud van de CV-ketel moet in Vlaanderen uitgevoerd worden door een erkend technicus gasvormige (gasketel) of vloeibare brandstoffen (mazoutketel). De gaskeuring is eenmalig vereist bij de ingebruikname van een nieuwe ketel of gasmeter, door een erkend keurder.

Meer weten

Raadpleeg de gids voor ketel onderhoud voor meer informatie

Boek nu een erkende technicus voor jouw verplicht cv ketel onderhoud

Verplichtingen voor onderhoud en wettelijk attest van de CV-ketel op aardgas

Een goed onderhoud van de centrale verwarming en een wettelijk attest garanderen dat de chauffageketel optimaal is afgesteld en goed blijft werken. Zo vermijd je dat de condensatieketel te veel verbruikt en/of uitstoot produceert die schadelijk is voor de gezondheid en de luchtkwaliteit in huis. Het tweejaarlijkse onderhoud omhelst ook het checken van de rookafvoer of de schoorsteen – het vegen van de schoorsteen is doorgaans niet inbegrepen in een onderhoud.

Voor het in gebruik nemen van elke nieuwe gasinstallatie is een wettelijk attest nodig – ook voor kleine installaties van minder dan 20 kW. Ook wanneer je de ketel verplaatst, of een onderdeel (laat) vervangen, is er een nieuwe gaskeuring nodig.

Kostprijs van een gaskeuring via Jaimy: €210

 • Gasketels op aardgas, butaan of propaan moeten elke 2 jaar een verplicht onderhoud ondergaan, uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf, of een zogenaamd ‘erkend technicus gasvormige brandstof’.
 • Het periodieke onderhoud is verplicht voor alle gasketels van meer dan 20 kW. Vrijwel alle cv-ketels op aardgas hebben vandaag een vermogen van meer dan 20 kW. Het vermogen vind je meestal makkelijk terug op het kenplaatje van de ketel of installatie. Het is niet verplicht maar wel aangeraden om een installatie van minder dan 20 kW te laten keuren.
 • Om wettelijk in orde te zijn, heb je een reinigingsattest en een verbrandingsattest nodig (zie hieronder). Beide documenten moeten telkens de naam, het erkenningsnummer en de handtekening van de keurder bevatten.
 • Ook wanneer je de ketel verplaatst, vervangt, of een onderdeel ervan (laat) vervangen, is er een nieuwe attest van een ‘erkend technicus gasvormige of vloeibare brandstoffen’ nodig.
 • Het onderhoud van de chauffagetel valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de huurder – tenzij anders vermeld in het huurcontract. Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar van het huis of het appartement.
 • Goed idee: bewaar minstens de 2 meest recent uitgereikte onderhoudsattesten.
 • Sinds 2012 is het niet langer mogelijk om de kosten van het onderhoud in te fiscaal af te trekken of in te brengen in de belastingaangifte.
 • Klik hier voor meer informatie over de verbrandingswaarden van een aardgasketel
 • Vul de enquete van de Verwarmingswegwijzer van de Vlaamse regering in om te voldoen aan de wetgeving voor ketelonderhoud in Vlaanderen.

Boek een onderhoud van je cv-ketel op aardgas via Jaimy
vanaf €165 (incl 6% BTW)

Wettelijke attesten CV-onderhoud

Voorbeelden van een verbrandingsattest en een reinigingsattest van een cv-ketel op aardgas

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA)

verbrandingsattest ketel onderhoud
Voorbeeld van een ingevuld (fictief) verbrandingsattest
Reinigingsattest
Voorbeeld van een reinigingsattest

Verplichtingen voor onderhoud en keuring van de CV-ketel op mazout

De regelgeving is vergelijkbaar met de wetgeving voor cv-installatie op aardgas. Een overzicht:

 • Een keuring is van de mazoutketel en de bijhorende cv-installatie is verplicht vóór de ingebruikname van een nieuwe mazoutketel. Idem voor bestaande stookolieketels met een nieuwe brander, of ketels die verplaatst werden.
 • Opgelet: vanaf 1 januari 2022 is het in Vlaanderen niet langer toegestaan om een nieuwe mazoutketel te installeren, indien er gas beschikbaar is in de straat. Herstellen blijft wel toegestaan.
 • Het onderhoud van een mazoutketel wordt jaarlijks verplicht door de Vlaamse Overheid. Het onderhoud moet uitgevoerd door een ‘erkend technicus vloeibare brandstoffen’. Een lijst vind je op de website van de Vlaamse Overheid.
 • Het reinigen of vegen van de schoorsteen is een belangrijk en wettelijk verplicht onderdeel van het jaarlijkse onderhoud voor mazoutketels. Het reinigen van de schoorsteen is doorgaans niet inbegrepen in de kostprijs van het onderhoud. Reken op een supplement van €20.
 • Opgelet: de mazouttank moet je apart laten keuren. Een eerste keer vóór de eerste ingebruikname, door een ‘erkend technicus stookolietanks’. Wie een ondergrondse stookolietank heeft van minder dan 6.000 liter, is verplicht om de tank vervolgens elke 5 jaar te laten keuren.
 • Klik hier voor meer informatie over de verbrandingswaarden van een stookolieketel

Boek een onderhoud van je cv-ketel op Mazout via Jaimy
vanaf €215 (incl 6% BTW)

Verplichtingen keuring en onderhoud verwarming op hout, steenkool of pellets

 • Ook een nieuwe verwarmingsinstallatie op hout, steenkool of pellets moet voor het eerste gebruik gekeurd worden, door een geschoold vakman.
 • Vervolgens moet de installatie op vaste brandstof jaarlijks onderhouden worden, vergelijkbaar met het onderhoud voor mazoutketels.

Verplichtingen onderhoud en het attest voor aparte verwarmingstoestellen op gas

Voor deze stooktoestellen is het periodieke onderhoud niet wettelijk verplicht. Dan denken we aan gaskachels, gashaarden, open gashaarden, doorstroomketels,… die niet zijn aangesloten op een centrale verwarming. Deze chauffagetoestellen worden nog altijd veel gebruikt in oudere woningen, caravans, chalets, studentenkoten, eenkamerflats,…

Om de veiligheid, de werking, verbranding en energiezuinigheid te blijven garanderen, is een periodieke onderhoudsbeurt en/of reiniging van het toestel desalniettemin sterk aangeraden.

Check zeker het huurcontract of de brandverzekering in verband met eventuele verplichtingen over het onderhoud van deze toestellen!

Verplichtingen voor onderhoud van warmwaterboilers

Het onderhoud is niet verplicht voor boilers of warmwaterboilers met een vermogen van minder dan 20kW, of voor installaties die niet zijn aangesloten op de centrale verwarming. Het wordt wel aangeraden om de installatie regelmatig te laten checken door een erkend installateur of chauffagist. Dat garandeert een zuinige en veilige werking van de boiler op lange termijn.

Elektrische boilers en kleine keukenboilers voor warm water zijn vrijwel onderhoudsvrij. En is dus niet verplicht. Een onderhoud wordt zelfs afgeraden door de meeste fabrikanten.

Wat als de cv-installatie wordt afgekeurd, of als ik na het onderhoud geen attest ontvang?

In het overgrote deel van de gevallen ontvang je na het cv-onderhoud een geldig wettelijk attest. Er is natuurlijk één belangrijke uitzondering: als de ketel kapot of onveilig is, mag de chauffagist geen attest uitreiken.

Als de cv-installatie wordt afgekeurd, ontstaat de verplichting om de cv-installatie te laten repareren of vervangen. Vervolgens moet je binnen 3 maanden een nieuwe keuring laten uitvoeren. Wie na verloop van deze termijn blijft stoken met onveilige of gebrekkig functionerende ketel, kan een proces-verbaal en een boete krijgen voor een milieumisdrijf. Tenslotte ben je in zo’n geval niet gedekt door de brandverzekering, mocht er brand (of andere schade) ontstaan.

Meer weten

Heel interessant in deze context: het interview met onze cv-expert over de verschillende stappen van een goed onderhoud.

Wat als ik de cv-ketel moet vervangen?

CV-ketel in panne? Voor ketels ouder dan 12 à 15 jaar, zal de chauffagist doorgaans adviseren om een nieuwe cv-ketel te installeren (in plaats van een herstelling). Het risico op een nieuwe panne na een herstelling, stijgt met de leeftijd van de cv-ketel. En een nieuwe condensatieketel is namelijk een pak zuiniger dan het oude exemplaar.

Vind alle bijkomende informatie over de keuring en onderhoud van jouw cv-ketel op Vlaanderen.be  

Plan nu een professioneel onderhoud en slaap op beide oren!

Zorg voor een veilige en betrouwbare verwarming met een keuringsbewijs voor jouw cv-ketel op gas of mazout 

Deel dit artikel

Inhoudstafel

Deze artikelen kunnen je interesseren