Elektrisch schema voor een conform keuringsattest

Inhoudstafel

Een Elektrisch Schema is noodzakelijk om je woning elektrisch conform te Maken. Wat heb je nog meer nodig voor zo een keuringsattest?

Woning verkopen? Dan heb je een elektrisch keuringsattest of conformiteitsverslag nodig, om bij de notariële akte toe te voegen. De meest voorkomende oorzaak van afkeuring is het ontbreken van een elektrisch schema of elektriciteitsplan. Dat bestaat uit een eendraadschema en een situatieschema.

Niet enkel bij een woningverkoop, maar ook na een (grondige) renovatie of aanpassing van de elektrische installatie is een elektrische keuring verplicht. Dan denken we bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen, een verzwaring van de elektrische aansluiting of het vervangen van de zekeringkast of de elektrische installatie. Het keuringsbedrijf zal in eerste instantie naar het elektrisch schema vragen. Dat ontbreekt vaak, omdat de woning nooit eerder is gekeurd, omdat het schema zoek  of niet langer up-to-date is. Daarboven is een conformiteitsattest maar 25 jaar geldig.

 

Woning verkopen? Elektrische installatie (opnieuw) laten keuren?

Wat is een elektriciteits conform attest?

Een elektrische installatie van een woning moet voldoen aan de huidige reglementering . In België moeten alle industriële en huishoudelijke toestellen het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) volgen. Wanneer een installatie niet- conform is, is het verplicht de installatie te vernieuwen. Ook moet er een conform keuringsattest worden aangevraagd dat kan bevestigen dat de installatie daadwerkelijk nu conform is. De elektrische installatie moet dan gekeurd worden door een erkend controle organisme die valt onder de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Richtprijs

Elektrisch keuring + Attest

179€ 

Nodige documenten voor een conform keuringsattest

Eendraadschema elektriciteit

Voorbeeld eendraadschema
Voorbeeld eendraadschema

Het eendraadschema is een vereenvoudigd, getekend plan dat de volledige elektrische installatie van de woning in kaart brengt. Op dat schema vind je letters, nummers en specifieke symbolen, zoals voorgeschreven door de officiële AREI-richtlijnen.

Jaimy's advies

Verbeter je comfort en energiebesparing door uw EPC-label (Energieprestatiecertificaat) te verbeteren! Het EPC-label is een essentiële indicator die de energie-efficiëntie van je woning beoordeelt. Door te investeren in energieverbeteringen kun je je energierekeningen verlagen, de waarde van je huis verhogen en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Onderschat niet het positieve effect van een verbeterd EPC-label: het trekt potentiële kopers aan, verlaagt verwarmingskosten en verbetert je ecologische voetafdruk. 

Wat staat er op?

Situatieschema elektriciteit

De zekeringkast of schakelkast met de hoofdschakelaar, automatische zekeringen en differentieelschakelaars, en of deze tweefasig of driefasig is. Elke schakelaar in de elektriciteitskast krijgt een letter. Alle elektrische leidingen in deze stroombaan of stroomkring krijgen vervolgens dezelfde letter.

Alle aftakpunten krijgen een nummer.

Vervolgens wordt gewerkt met symbolen, naargelang het type van de aftakking:

  • Schakel- en verdeelborden
  • Verbindingsdozen
  • Aftakdozen
  • Contactdozen
  • Lichtpunten
  • Schakelaars
  • Vaste machines en toestellen
  • Bronnen (transformator, fotovoltaïsch paneel, omvormer, batterij, …)

Het eendraadschema is geen afspiegeling van de exacte locatie op het grondplan van de woning. Daartoe dient het situatieschema:

Situatieschema
Voorbeeld van een situatieschema voor de benedenverdieping van een woning

Laatste stap alvorens je een (nieuwe) keuring kan aanvragen: het opstellen van een situatieschema of installatietekening voor de elektriciteit. Het situatieschema is gebaseerd op het grondplan of bouwplan van de woning. Door middel van symbolen wordt aangeduid waar de onderdelen en symbolen van het eendraadschema zich precies bevinden, gegroepeerd per krachtgroep (stopcontacten) of per lichtgroep (lichtschakelaars en lichtpunten).

Op het situatieschema vind je dus de precieze locatie van de schakelkast, stopcontacten, lichtpunten, schakelaars, aftakdozen,… Om het overzicht te bewaren, wordt voor elke verdieping een apart situatieschema opgemaakt.

EAN-code

Een EAN-code (European Article Numbering) identificeert de aansluiting op het elektriciteitsnet en is verbonden aan de plaats van installatie.  Deze code bestaat uit 18 cijfers en is uniek.

Moet het elektriciteitsplan verplicht opgemaakt worden door een elektricien?

Je kunt ook zelf aan de slag om het elektrisch schema op te stellen. Maar dat is een tijdrovende klus en zeker geen aanrader als je geen kaas hebt gegeten van elektriciteit. Het risico bestaat dat je bepaalde zaken vergeet, of de verkeerde technische elektriciteit symbolen gebruikt. In een oude woning is het bovendien soms moeilijk om het elektrisch netwerk exact in kaart te brengen. De elektricien werkt doorgaans met professionele software om het draadschema en het situatieschema op te maken. Bovendien is het verplicht dat een erkende elektricien de technische controle uitvoert. Daarom is het vaak kost en tijdbesparend om een elektricien het werk te laten doen.

Richtprijs

Elektrisch schema’s

 379 tot  579

*De prijs varieert afhankelijk van de oppervlakte van het betreffende pand.

TIP's van Jaimy

  • Zorg ervoor dat je beschikt over drie versies van het eendraadschema en het situatieschema. Een kopie voor de eigenaar, een exemplaar voor het keuringsbedrijf en een versie voor de elektricien. Een digitale back-up is een goed idee, in geval het document verloren gaat.
  • Snel een nieuw elektrisch schema en een keuring nodig? Boek een voordelig Jaimy-conformiteitspakket in een handomdraai, met de opmaak van een elektrisch schema én een bijbehorende elektriciteitsattest uitgereikt door een erkende keuringsinstantie. 
 

Extra kosten om woning volledig elektriciteit conform maken

Maar liefst 90% van de verkochte woningen in Vlaanderen zijn niet-conform bij de verkoop. Bij ongeveer de helft een veiligheidsrisico. Naast het ontbreken van de elektrische schema’s zijn er tal van mogelijke redenen die de conformiteit verhinderen. De meest voorkomende: het ontbreken van een aarding, een verouderde verdeelkast, versleten of gebrekkig geïsoleerde kabels, teveel stopcontacten per stroomkring, onveilige of potentieel gevaarlijke stopcontacten in de badkamer, keuken of in een houten wand,…

Krijg de zekerheid van optimale energieprestaties en elektrische conformiteit met slechts één klik.

Bespaar €69 min

 

Wacht niet langer, handel voor je veiligheid en energiebesparing!

Het opstellen van een elektrisch schema is essentieel om een conform keuringsattest te verkrijgen voor je woning. Naast het eendraadschema en situatieschema zijn er ook andere documenten nodig voor het keuringsattest. Het ontbreken van een elektrisch schema is vaak de belangrijkste reden voor afkeuring bij de keuring. Het is verplicht om een erkende elektricien in te schakelen voor het opstellen van het elektrisch schema en het uitvoeren van de technische controle. Het verbeteren van de elektrische conformiteit van je woning is niet alleen belangrijk bij de verkoop, maar ook na renovaties of aanpassingen. Het investeren in een elektrisch schema en conformiteitsattest kan kosten en tijd besparen. 

Maak nu een afspraak met een erkende elektricien en zorg ervoor dat je woning elektrisch conform is!

Deel op

Inhoudstafel

Deze artikelen kunnen je interesseren