Plaatsbezoek Asbestdeskundige

Inhoudstafel

Vraag je je af wat een asbestdeskundige doet als hij je woning analyseert? Je weet niet zeker wat er allemaal bij komt kijken en wilt graag meer weten. Dit is wat je kunt verwachten van zijn expertise.

Wat mag je van de asbestdeskundige verwachten?

Voor het plaatsbezoek zal onze asbestdeskundige zijn onderzoek grondig voorbereiden op basis van de door u verstrekte informatie. Hij zal bekijken welke bestaande gegevens over jouw eigendom beschikbaar en bruikbaar zijn en beoordelen of een asbestattest daadwerkelijk nodig is.

Asbestattest nodig?

Aan vaste prijs, alle kosten inbegrepen

Eenmaal ter plaatse zal de asbestdeskundige alle details van de opdracht nogmaals met jou doornemen. Hij zal alle ruimtes inspecteren op zoek naar asbestverdachte materialen. Dit zijn materialen waarvan de asbestdeskundige uit zijn expertise en ervaring weet dat ze mogelijk asbest bevatten. Hierbij volgt hij strikt het protocol dat is opgesteld door OVAM. Tijdens het onderzoek zal er geen schade aan jouw eigendom worden veroorzaakt, omdat de asbestdeskundige een niet-destructieve aanpak hanteert en geen elementen zal beschadigen of demonteren.

Om aan te tonen dat een asbestverdacht materiaal geen asbest bevat, zal de asbestdeskundige een staal nemen. Hierbij zal hij altijd trachten om dit op een zo onopvallende plaats te doen, bijvoorbeeld in een hoekje of achter een voorwerp. De schade bij het nemen van een monster is zeer beperkt en wordt enkel hersteld wanneer dit gevraagd wordt. Wel zal hij de plaats veilig achterlaten door eventueel aanwezige asbestvezels vast te zetten met behulp van een fixeermiddel.

Onze asbestdeskundige neemt van de asbestverdachte en/of asbesthoudende materialen foto’s. Hierbij zal hij zowel gedetailleerde foto’s van het materiaal als overzichtsfoto’s van de locatie nemen. Uiteraard zal dit alles gebeuren met respect voor jouw privacy. De foto’s zullen alleen worden gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.

Tenslotte na het plaatsbezoek zal de asbestdeskundige indien nodig alle staalanalyses opsturen naar een door FOD WASO erkend labo. Alle gegevens worden nadien ingevoerd in de digitale databank van OVAM. Vervolgens zal de deskundige een asbestattest kunnen opmaken met behulp van de databank. Zodra het asbestattest voor de asbestinventarisatie is ontvangen, zal de deskundige dit aan jou overhandigen.

 

Richtprijs: € 200-400 per zonnepaneel
Efficientie: 20%

Comparez les devis pour vos projets de rénovation

Van welke asbestmaterialen neemt de asbestdeskundige een staal?

In een constructie of gebouw met een risicobouwjaar, volgens het inspectieprotocol, worden de volgende materialen altijd beschouwd als asbestverdacht en bijgevolg als asbesthoudend, tenzij een monstername en analyse door een erkend laboratorium aangeeft dat ze asbestvrij zijn.

welke Asbestmaterialen

Le Conseil Jaimy : poncez le support avant de peindre !

Il est tentant de vouloir brûler les étapes pour terminer le chantier plus vite … Erreur ! Il faut poncer soigneusement le support avant de le peindre. Si vous négligez ce point, la peinture ne va pas tenir dans le temps et vous allez devoir recommencer tout le travail.

Use this type of box to give an advice 

Als eigenaar is het dus raadzaam om de asbestdeskundige stalen te laten nemen van deze materialen om ze als asbestvrij te laten verklaren door een erkend labo:

  1. Vezelkartonplaten (Type Pical): Deze platen werden brandwerend en/of isolerend gemaakt door toevoeging van asbestvezels. Ze werden voornamelijk gebruikt in ontluchtingskanalen en technische ruimtes. Vaak hebben ze aan één zijde een gewafeld patroon en komen ze voor in de wanden van oude keuken- en badkamerkasten en verlaagde of ‘valse’ plafonds.
  2. Zwarte lijm: Deze lijm werd vaak aangebracht onder oude vinyltegels, die zelf vaak ook asbesthoudend zijn.
  3. Mastiek: Voornamelijk aangetroffen rondom ramen, vensters, dorpels en voegen van twee aaneengesloten gevelelementen.
  4. Bitumen (ook bekend als ‘roofing’): Deze dakbedekking is berucht, maar het nemen van stalen hiervan wordt niet aangeraden indien er een risico is op schade.
  5. Spuitasbest: Een soort poeder dat vroeger op stalen constructie-elementen werd gespoten om de brandwerendheid te verhogen. Dit materiaal bevat een zeer gevaarlijke asbestsoort en komt gelukkig niet veel meer voor.
  6. Leidingisolatie: Dit is isolatiemateriaal dat rond leidingen is aangebracht en vaak verweven is met gips.
  7. Pleisterwerk: Soms werd ook hier asbestvezels in verwerkt, wat bij sloop of renovatie een groot blootstellingsgevaar kan veroorzaken.
  8. Crepi: Dit is het pleisterwerk op de buitengevel waarbij soms asbestvezels werden verwerkt.

Meer weten

In dit artikel “Het cv-onderhoud in 10 stappen: van afspraak tot wettelijk attest” ontdek je een gedetailleerd stappenplan voor het onderhoud van de cv-ketel. De onderhoudsprocedure kan namelijk verschillen voor een een mazoutketel of een systeem op aardgas.

In conclusie biedt het bezoek van een asbestdeskundige een cruciale stap in het veilig beheren van potentiële asbestrisico’s binnen eigendommen. Met grondige voorbereiding, deskundige inspecties en monstername volgens strikte protocollen, draagt de asbestdeskundige bij aan het identificeren en verifiëren van asbestmaterialen. Door het aanleveren van nauwkeurige gegevens aan erkende laboratoria en het opstellen van officiële asbestattesten, helpt de deskundige eigenaren om weloverwogen beslissingen te nemen over hun eigendommen. Het proces, dat privacy respecteert en eigendomsschade minimaliseert, verzekert een veilige en transparante aanpak bij het omgaan met mogelijke asbestgerelateerde zorgen.

Je huis verkopen of renoveren?
Een asbestattest is verplicht in Vlaanderen

Prijzen variëren afhankelijk van de woning en het vloeroppervlak

Deel op

Inhoudstafel

Deze artikelen kunnen je interesseren